Solcellsparker

Solcellsparker

Vi på Fyrstads Entek jobbar för att hjälpa svenska företag att enkelt ställa om sin elkonsumtion till grön el. Vi vill vara med och skapa framtidens energisamhälle utan att ni behöver installera solceller på den egna fastigheten. Vi på Fyrstads Entek hjälper er att enklare klara dagens och framtidens miljömål genom miljövänlig el.

Vi bygger bl.a. unika markbaserade bärverk baserat på samma princip som vajerräckena längs våra vägar. Solcellspanelerna hängs helt enkelt på vajrar. Vid byggen på betesmark kan djuren fortfarande bruka marken och beta.

Har den tekniska utvecklingen kommit tillräckligt långt?

Vår bedömning är att den gjort det. Att den tekniska utvecklingen nått en platå som gör det attraktivt för dig som kund att vara med och påverka utvecklingen i rätt riktning.

Vi projekterar, levererar komplett material och tar ansvar för hela byggprocessen.  Vi bygger bärverk, monterar solpaneler och ansvarar för den kompletta elinstallationen inklusive inkoppling till elnätet. Vi certifierar anläggningen och säkerställer kvalitén enligt beprövade rutiner. Vi kan förvalta och sköta anläggningen med hjälp av övervakning. Vi kan tillhandahålla produktionsdata i realtid med skräddarsydda presentationslösningar och användarvänliga gränssnitt. Vi kan hålla dig underrättad och uppdaterar tekniken vid behov.

Utnyttja din mark till att bli en lönsam affär

Fyrstads Entek är en helhetsentreprenör av solcellsparker. I kontakten med våra kunder vet vi att solcellsparker är för både företag och lantbruk ett mycket intressant investeringsobjekt. Vi ser också att utbyggnaden av solcellsparker kommer att bli ett naturligt inslag i det svenska landskapet framöver och en viktig del i det svenska elsystemet.

Det finns obrukbar mark som inte kan eller inte får brukas. Här finns det möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt montera en solcellsanläggning direkt på marken. Vid en jämförelse av installationer av solceller på tak blir det oftast en lägre installationskostnad. På marken kan man även rikta panelerna så att de placeras utifrån de bästa förutsättningarna kring solens gång.

När du bygger en markanläggning med solceller är det enkelt att anpassa efter ert behov kring förbrukning. En anläggning som inte är större än 500 kW betalar ingen energiskatt på den egenanvända elen från 2021. Detta är ett förslag från regeringen som kommer att fastställas under 2021.

Förutsättningarna för arrende:
🔸 Minst 5 ha. (1-5 ha vid extra gynnsamma förutsättningar)
🔸 Relativt plant, t.ex. åker, bete, träda.
🔸 Närhet till elanslutning
🔸 Skuggfritt
🔸 Solparken kan komma att hägnas in
🔸 Vi arrenderar mark i hela landet

Vi är inte ute efter att arrendera den högst klassade åkermarken, utan vi tänker främst på:
🔸 Mark som inte är lönsam att odla när maskinerna blivit större, det är kanske svårt att komma fram till alla åkrar med nya/stora maskiner
🔸 Mark där du funderar på att plantera skog-generationsskifte. Den mark som äldre generationen har brukat kanske inte är lönsam att bruka för den yngre generation om de har ett ”åtta-till-fem-jobb” utanför lantbruket
🔸 Mark i närheten av väg, järnväg, flygplats, soptipp, vindkraft m.m. Där det finns restriktioner på vilken verksamhet som får etableras
🔸 Mark som ligger i träda

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?